சைக்காலஜி என்ற உளவியல் பற்றி அறிவதற்கு முன் இத்துறை எவ்வாறு தோன்றியது, இதன் வரலாறு என்ன என்பதை அறிவோம். இந்த சைக்காலாஜி வகுப்பில் முதல் பாடமாக "உளவியல் வரலாறு" பண்டைய காலம் முதல் தொழில் புரட்சி காலம் வரை அதாவது கி.பி பதிநான்காம் நூற்றாண்டு வரை உள்ள உளவியல் வரலாறு இதில் காண்போம். அடுத்த அடுத்த வீடியோ வகுப்புகளில் நவீன (Modern) மற்றும் அறிவியல் காலக்கட்டத்தின் உளவியல்  வரலாறு காண்போம்.

Post a Comment Blogger

  1. சிறப்பு இறைவனது அருள் உங்களுக்கு கிடைக்கட்டும்

    ReplyDelete
  2. If you are looking for more information about flat rate locksmith Las Vegas check that right away. Biografia de Freud

    ReplyDelete

 
Top